Att finansiera sina tandläkarbesök

Om man jämför med många andra länder har Sverige inte ett kanonbra försäkringssystem gällande specialisttandvård och tandvård i övrigt. Trots att Försäkringskassan hjälper till upp till vissa gränser, så måste gemene man punga ut med ganska rejäla summor själv. Har man dåliga tänder, är pensionär eller måste genomgå omfattan…

Att göra upp en hushållsbudget

En hushållsbudget är ett oumbärligt verktyg för de som vill ha kontroll över sin privatekonomi. Det är med andra ord inte bara något för de som har dålig ekonomi, utan för alla som vill veta vad deras pengar egentligen går till varje månad. En hushållsbudget kan hjälpa en att identifiera slösaktiga vanor eller onödiga köpbeteenden,…

Olika sätt att förbättra ett företags lönsamhet

Lönsamhet är a och o för ett framgångsrikt företag då företaget självklart måste gå med vinst för att kunna överleva. Nystartade företag har ofta svårt de första åren att etablera sig och få en återkommande kundbas. Då kan lönsamheten vara sämre men med tiden kan en nedgående spiral vändas och göra att företaget blir mer l…

Hur ekonomin förändras när du får barn

När man har bestämt sig för att utöka familjen med barn finns det några saker som är bra att ta i beaktande i planeringen. Det är bra att kunna försäkra sig om att ekonomin räcker till. Att ekonomiskt kunna sköta om ett barn betyder inte att man behöver vara höginkomsttagare men det underlättar att ha regelbundna inkomster för att tr…

Sälj- och köpwarranter

Vad är sälj- och köpwarranter? Det är börsnoterade värdepapper som är kopplade till en underliggande tillgång. Dessa tillgångar kan exempelvis vara aktier, valutor eller index. Warranter låter investeraren tjäna pengar såväl på den underliggande tillgångens upp- som nergångar. Deras värde kan svänga mycket snabbt både när börse…

Handelshögskolan i Stockholm

Val av universitet och högskola är väldigt viktigt då arbetsgivare ofta lägger stor vikt vid utbildning. Många ser hellre att man gått en utbildning på en högst uppsatt skola i form av Handelshögskolan i Stockholm. Den utbildningen väger väldigt tungt gentemot andra utbildningar hos andra universitet. Handelshögskolan i Stockholm är e…

Olika typer av lån

Det kan finnas många anledningar till att man behöver låna pengar – kanske ska man flytta till en större bostad, köpa en ny bil eller renovera köket? Något som är viktigt att veta är dock att man ska ansöka om olika typer av lån beroende på vad pengarna ska användas till. Om man ska köpa en ny bostad är det till exempel just ett b…

Arbeta på bank

Arbete på en bank är ett passande jobb för alla som är intresserade av ekonomi på ett eller annat sätt. Att arbeta på en bank är en form av serviceyrke, och därför är det också viktigt att man trivs med att träffa nya människor och att man har en vilja att hjälpa dem. Bankerna vill naturligtvis att deras kunder skall få bästa möjl…

Lite om banker

Till banker verksamhet hör främst att bedriva inlåning och utlåning. Det finns olika typer av banker. En affärsbank är en bank som drivs i aktiebolagsform. Affärsbanken erbjuder många fler finansiella tjänster utöver in- och utlåning och fungerar som vilket annat stort företag som helst med kunder finns främst inom näringslivet. SEB, …

Vardagsekonomi och skuldsättning

Vardagsekonomin går ut på att balansera utgifter mot inkomster. När utgifterna överstiger inkomsterna kallas det att man lever över sina tillgångar. Att leva över sina tillgångar är lättare hänt när man handlar på avbetalning eller beställer varor mot faktura istället för att betala hela summan vid köptillfället. Att handla mot av…