Att göra upp en hushållsbudget

En hushållsbudget är ett oumbärligt verktyg för de som vill ha kontroll över sin privatekonomi. Det är med andra ord inte bara något för de som har dålig ekonomi, utan för alla som vill veta vad deras pengar egentligen går till varje månad. En hushållsbudget kan hjälpa en att identifiera slösaktiga vanor eller onödiga köpbeteenden, som leder till att man gör av med mer pengar än man behöver, till exempel att man äter ute mer än vad man tror, eller åker taxi oftare än nödvändigt.

Det första man bör göra när man lägger upp en budget är att räkna ihop hushållets inkomster. Det är detta man har att förhålla sig till när man planerar budgeten. En bra utgångspunkt är sedan att dela upp utgifterna i ”fasta utgifter” och ”övrigt”. De fasta utgifterna är exempelvis boende, ränta och amortering för lån, mat, transportkostnader och försäkringar. Under ”övrigt” faller sådana utgifter som kläder, nöje och resor.

En post som är mycket viktig att ha med i budgeten är självklart sparande. Att spara pengar inför framtiden är en förutsättning för en välmående privatekonomi, och detta av flera anledningar. Ett sparande ger en till exempel bättre ekonomiska förutsättningar i framtiden, oavsett om det handlar om att använda de pengarna till att köpa ett hus eller bara till att leva bättre som pensionär. Det är också viktigt att ha ett sparande som en buffert vid oförutsedda utgifter, till exempel tandläkarbesök, veterinärbesök eller bilreparationer. Har man inte en buffert sparad när sådana kostnader uppkommer måste man söka alternativa lösningar, till exempel att ta ett privatlån. Eftersom privatlån ofta har höga räntor, är det viktigt att först jämföra olika lånevillkor för att få så bra ekonomiska förutsättningar som möjligt för lånet. Det kan du till exempel göra på den här hemsidan. Sedan får man inte glömma att räkna in räntan och amorteringen av lånet i sin hushållsbudget.