Sälj- och köpwarranter

Vad är sälj- och köpwarranter? Det är börsnoterade värdepapper som är kopplade till en underliggande tillgång. Dessa tillgångar kan exempelvis vara aktier, valutor eller index. Warranter låter investeraren tjäna pengar såväl på den underliggande tillgångens upp- som nergångar. Deras värde kan svänga mycket snabbt både när börsen går ner och upp. Köpwarrantens pris ökar när den underliggande tillgången stiger i värde och säljwarrantens pris stiger när kursen på det underliggande instrumentet sjunker i värde. Warranter handlas precis som vanliga aktier hos en mäklare eller via en bank. Det är ett hävstångsinstrument där innehavaren har rätt att sälja eller köpa den underliggande tillgången på en förutbestämd lösendag och till ett bestämt pris. Deras löptid kan variera och ligga på allt från någon månad upp till fler år. Warranter gillas av investerare då de ger möjlighet till handel även för den som endast vill investera i en aktie eller annan tillgång med ett relativt begränsat kapital.

En högriskplacering med begränsad förlustrisk

Media har rapporterat om att intresset för warranter och hävstångsprodukter aldrig varit större i Sverige. Detta har resulterat i en handel som sätter rekord på Stockholmsbörsen. Kanske beror dessa placeringars popularitet på att de anses vara högriskplaceringar med begränsad förlustrisk? För att köpa en warrant behöver man ett mycket mindre kapital än vid köp av motsvarande aktie. En warrant kan till exempel kosta en tiondel av vad själva aktien kostar. Man kan aldrig förlora mer pengar än vad man satsat vid handel med den här typen av börsnoterade värdepapper. Warranter ger placeringen en maximal hävstång, varken köp- eller säljwarranter kan få ett negativt värde. Den här typen av hävstångsprodukt värdesätts för det mesta som en andel av en aktie, det kan till exempel gå tio warranter på en aktie, detta kallas för “antal warranter per underliggande”. “Break even” är ett uttryck som den som handlar med warranter bör vara bekant med. Det är detsamma som att gå jämnt upp. Warrantpris × Antalet warranter per aktie + Lösenpris är break even för en köpwarrant. Samma formel för en säljwarrant ser ut på följande vis: = Lösenpris – Warrantpris × Antalet warranter per aktie.

Risker med warranthandel

Fördelarna med warranthandel är bland annat att de kännetecknas av god likviditet och de ger möjligheter till hög avkastning på det kapital som investeraren valt att satsa. Precis som andra placeringar är det dock förenat med risker att handla med warranter. Investeraren kan vid vissa scenarion förlora hela det placerade kapitalet. Dels finns det en marknadsrisk, dvs att deras värde både kan stiga och falla under löptiden. När handeln sker i en annan valuta än SEK så kan valutakursförändringar påverka warrantens värde. Det kan även inträffa att marknaden drabbas av bristande likviditet, i detta fall så kan warranthandeln tillfälligt omöjliggöras. Experterna rekommenderar att du som är intresserad av den här typen av handel aldrig investerar hela ditt kapital i warranter. Riskerna är alldeles för stora för detta. Precis som att företagare har behov av kapital för att marknadsföra sig själva med uppskattade produkter från aktörer som foretagspresent.nu så behöver du som är en vanlig privat investerare tänka över vad du vill använda dina pengar till.