Lite om banker

Till banker verksamhet hör främst att bedriva inlåning och utlåning. Det finns olika typer av banker. En affärsbank är en bank som drivs i aktiebolagsform. Affärsbanken erbjuder många fler finansiella tjänster utöver in- och utlåning och fungerar som vilket annat stort företag som helst med kunder finns främst inom näringslivet. SEB, Nordea, Handelsbanken samt Swedbank är exempel på affärsbanker i Sverige. Affärsbankerna i Sverige företräds av branchorganisationen Svenska bankföreningen. En annan form av bank är föreningsbanker vilka är ekonomiska föreningar vars låntagare är medlemmar.

En centralbank är banken i ett land som ansvarar för penning- och valutapolitiken och ofta ensamrätt att ge ut sedlar. Riksbanken är Sveriges centralbank.

Världsbanken

Världsbanken är inte en vanlig bank utan ett av FN:s fackorgan. Världsbanken ger främst lån till utvecklingsländer som vill investera i något långsiktigt. Bankens kapital utgörs av dess medlemsländers bidrag. Hur mycket ett medlemsland bidrar med bestäms av landets storlek i världsekonomin och avgör också graden av inflytande i styret medlemslandet har. USA står för en stor del av Världsbankens kapital och har därmed stor röststyrka i Världsbankens styre.