Vardagsekonomi och skuldsättning

Vardagsekonomin går ut på att balansera utgifter mot inkomster. När utgifterna överstiger inkomsterna kallas det att man lever över sina tillgångar. Att leva över sina tillgångar är lättare hänt när man handlar på avbetalning eller beställer varor mot faktura istället för att betala hela summan vid köptillfället. Att handla mot avbetalning innebär ofta att man i slutändan betalat betydligt mer för produkten än dess ordinarie pris på grund av räntekostnader. Det är också lätt hänt att man lockas till att låna pengar till något man vill köpa innan man hunnit spara ihop till köpesumman. Nuförtiden finns det många kreditföretag som erbjuder snabba lån och oftast mot höga räntor.

I Sverige idag är hushållens skuldsättning  hög och stigande. Inte minst är det vanligt att ha höga bostadslån eftersom bostäder stigit i värde. Obalansen mellan bostadsmarknadens utbud och efterfrågan tillsammans med att det är relativt lätt att få lån kan alltså hushållens höga skuldsättning ses som en konsekvens av. Eftersom skuldsättningen fortsätter att stiga utgör den ett hot mot bland annat stabiliteten i makroekonomin.