Handel med terminer

En datorskärm med en kurva

Enkelt uttryckt så är en termin ett bindande avtal mellan två parter, en köpare och en säljare. Vid terminshandel så handlar man med en underliggande vara som till exempel aktier, valutor och råvaror. Det rör sig om ett avtal om köp av egendom vid en framtida tidpunkt. Priset bestäms i samband med upprättandet av kontraktet. Betalning och leverans sker således alltid i framtiden vid den så kallade lösen tidpunkten. När aktier är det underliggande instrumentet så kallas terminen helt enkelt för en aktietermin. Handel med terminer fungerar precis på samma sätt som optioner med ett viktigt undantag, terminsaffärer är alltid bindande för såväl köpare som säljare. När du handlar med terminer så har du en skyldighet att fullfölja en affär, den aktör som hjälper dig med handeln kräver därför att du har ett säkerhetskrav (en viss summa pengar på ditt konto).

Terminer – skräddarsydd riskoptimering

En kvinna och en Bitcoin

Terminshandel kan ses som ett sätt att skräddarsy sin riskexponering. Det är ett sätt att minska riskerna i ett aktieinnehav eller att öka dessa och tjäna pengar på en marknad som man tror på. Den som har ett stort aktieinnehav kan minska riskerna genom att blanda upp den befintliga investeringsportföljen med terminsinnehav. Det finns naturligtvis inget entydigt svar på hur stor del av ett innehav som terminer bör utgöra, de beror helt på vad du som investerar har för mål och syfte. Klart är att det alltid lönar sig att vara väl insatt, på finansly kan du läsa om ekonomiska termer och bli en fena på att bemästra dessa.

Terminshandel i kryptovaluta

I tider när intresset för kryptovaluta är större än någonsin så var det logiskt sett endast en tidsfråga innan handeln med krypto-terminer skulle bli möjligt. Under 2017 inträffade just detta, då offentliggjordes det att man kunde börja handla med Bitcoin-teminer på CME. I samma veva sa även CBOE att handel med derivat för kryptovaluta var nära förestående. Nasdaq var sedan den tredje aktören att meddela att man skulle introducera terminshandel, detta beräknades ske under det andra kvartalet 2018.