Att göra upp en hushållsbudget

En hushållsbudget är ett oumbärligt verktyg för de som vill ha kontroll över sin privatekonomi. Det är med andra ord inte bara något för de som har dålig ekonomi, utan för alla som vill veta vad deras pengar egentligen går till varje månad. En hushållsbudget kan hjälpa en att identifiera slösaktiga vanor eller onödiga köpbeteenden, som leder till att man gör av med mer pengar än man behöver, till exempel att man äter ute mer än vad man tror, eller åker taxi oftare än nödvändigt.

Det första man bör göra när man lägger upp en budget är att räkna ihop hushållets inkomster. Det är detta man har att förhålla sig till när man planerar budgeten. En bra utgångspunkt är sedan att dela upp utgifterna i ”fasta utgifter” och ”övrigt”. De fasta utgifterna är exempelvis boende, ränta och amortering för lån, mat, transportkostnader och försäkringar. Under ”övrigt” faller sådana utgifter som kläder, nöje och resor.

En post som är mycket viktig att ha med i budgeten är självklart sparande. Att spara pengar inför framtiden är en förutsättning för en välmående privatekonomi, och detta av flera anledningar. Ett sparande ger en till exempel bättre ekonomiska förutsättningar i framtiden, oavsett om det handlar om att använda de pengarna till att köpa ett hus eller bara till att leva bättre som pensionär. Det är också viktigt att ha ett sparande som en buffert vid oförutsedda utgifter, till exempel tandläkarbesök, veterinärbesök eller bilreparationer. Har man inte en buffert sparad när sådana kostnader uppkommer måste man söka alternativa lösningar, till exempel att ta ett privatlån. Eftersom privatlån ofta har höga räntor, är det viktigt att först jämföra olika lånevillkor för att få så bra ekonomiska förutsättningar som möjligt för lånet. Det kan du till exempel göra på den här hemsidan. Sedan får man inte glömma att räkna in räntan och amorteringen av lånet i sin hushållsbudget.

Olika sätt att förbättra ett företags lönsamhet

Lönsamhet är a och o för ett framgångsrikt företag då företaget självklart måste gå med vinst för att kunna överleva. Nystartade företag har ofta svårt de första åren att etablera sig och få en återkommande kundbas. Då kan lönsamheten vara sämre men med tiden kan en nedgående spiral vändas och göra att företaget blir mer lönsamt. Det är dock inte alla företag som lyckas göra detta men det finns olika sätt att förbättra ett företags lönsamhet. Först och främst underlättar det ifall företaget erbjuder tjänster eller produkter som konsumenterna efterfrågar och behöver. Märker företagsledarna att företaget inte går med vinst är det viktigt att ta tag i det direkt. Då kan en analys samt utvärdering av företaget vara på plats för att se över vad företaget kan förbättra samt hur de skall gå tillväga. Oftast är det mer kunskap som behövs för att företagsledare skall förstå marknaden bättre samt få en bättre överblick över hur marknadsföringen skall gå till.

Marknadsföring på rätt plats

Företagsledare behöver först och främst förstå att den digitala utvecklingen sker just nu och att företag behöver utvecklas digitalt. Företag kan annonsera hur mycket de vill i morgontidningen men är kundfokus på tonåringar och unga vuxna lär marknadsföringsmetoden vara värdelös tack vare att kundgruppen inte kollar i nyhetstidningen. Marknadsföring är en viktig sak att analysera och granska just för att företag behöver vara där deras målgrupp befinner sig. Exempelvis använder sig idag många modeföretag av så kallade influencers som marknadsför kläderna via sina sociala medier vilket leder till att modeföretagen når ut till sin målgrupp. Företagsledare som utbildar sig inom analys och utveckling har större chans att göra sitt företag mer lönsamt då det visar just nu en ökad lönsamhet för småföretagare som har utbildat sig. I en värld som ständigt rör sig framåt är det viktigt att vara påläst om de olika kanalerna som människor dagligen använder sig av. Idag har många företag fått stänga igen tack vare att de inte har funnits på den digitala plattformen vilket gjort att nya förmågor har kunnat ta över större delen av kundkretsen.

Outsourcing för ökad lönsamhet

Trots att det kan vara klurigt att förstå sig på hur den digitala världen fungerar är det lättare än någonsin att få företaget mer lönsamt. Detta tack vare den digitala utvecklingen. Till exempel är det många modeföretag som idag endast finns på internet och inte har någon fysisk butik. Det gör att företagsledarna kan spara in pengar både på personal och hyra av lokal. Ett bra sätt att öka sin lönsamhet är att göra en så kallad outsourcing och se över vilka tjänster företaget behöver. Kanske företaget inte behöver 30 stycken anställda året runt utan endast kan klara sig på 20 stycken samt ta in extra förstärkning vid högsäsonger. Här kommer det återigen till hur viktigt det är att analysera sitt företags verksamhet och få en överblick hur situationen ser ut just nu. Många egna företagare är självlärda och då kan en utbildning sitta på plats för att få mer kunskap om att driva sitt företag effektivt. Exempelvis en ledarskapsutbildning stockholm kan effektivisera ledarskapet och därmed öka lönsamheten i företaget.

Hur ekonomin förändras när du får barn

När man har bestämt sig för att utöka familjen med barn finns det några saker som är bra att ta i beaktande i planeringen. Det är bra att kunna försäkra sig om att ekonomin räcker till. Att ekonomiskt kunna sköta om ett barn betyder inte att man behöver vara höginkomsttagare men det underlättar att ha regelbundna inkomster för att trygga vardagen. Har man en lägre inkomst kan man välja vad man vill prioritera för barnet och lägga utgifterna på sådant man tycker känns viktigt. Det viktigaste är dock att kunna trygga barnets liv med basbehov som mat, kläder, boende och sjukvård. Har man det sämre ställt ekonomiskt kan man undvika dyra sysselsättningar, hobbys eller intressen. Det finns många andra meningsfulla sysselsättningar och hobbyer som till och med är helt gratis för ett barn att syssla med. Det gäller att som förälder vara aktiv i sitt barns liv och försöka hitta på de bästa lösningarna.

Barn kostar pengar

En uträkning som Institutet för privatekonomi på Swedbank har låtit utföra visar det sig att ett barn i genomsnitt kostar drygt en miljon kronor under den tid från när barnet föds till dess att barnet fyller 19 år. Har man då flera barn går det lätt att räkna ut vad den sammanlagda kostnaden blir på ett ungefär. Uträkningen har dessutom tagit i beaktande att barnbidraget täcker en del av kostnaderna. Under barnets första år är utgifterna inte så stora. Om modern dessutom ammar barnet länge är kostnaderna för mat rätt så minimala. Att laga egen barnmat är också ett bra sätt att spara pengar på. De största utgifterna under det första året är antagligen hygienprodukter som till exempel blöjor. Kläder går bra att köpa i second hand affärer för att spara en liten slant. När barnet är lite äldre börjar det komma till utgifter för bland annat dagvård och hobbyn. Även kostnaden för kläder och matkostnader kommer att öka. Har man flera barn i dagis kan dagvårdsavgifter vara en stor belastning för många familjer.

Barnprylar och tillbehör

Ett barn har inga krav på huruvida du köper nya eller begagnade saker till barnet. Det är ofta föräldrarna som skapar modeller för sina barn. Att handla i second hand affärer är ett bra alternativ och man kan hitta många fina leksaker och tillbehör som kommer att behövas. Vill man köpa helt nya saker till barnet kan man gå in på bigbaby.se. Där finns allt från barnvagnar, bilstolar och leksaker. Barnbilstolar har en bäst före datum märkning för att trygga säkerheten och går därför inte alltid att hitta så lätt i second hand affärer. På bigbaby kan man hitta bilstolar i olika modeller för barn i olika åldrar. Det finns även ett stort urval barnvagnar och kärror och ibland kan man ha tur och hitta något riktigt fint till ett nedsatt pris. Eftersom de på bigbaby har tänkt på allt du behöver till ditt barn finns där även inredningstillbehör och möbler till barnrummet.

Sälj- och köpwarranter

Vad är sälj- och köpwarranter? Det är börsnoterade värdepapper som är kopplade till en underliggande tillgång. Dessa tillgångar kan exempelvis vara aktier, valutor eller index. Warranter låter investeraren tjäna pengar såväl på den underliggande tillgångens upp- som nergångar. Deras värde kan svänga mycket snabbt både när börsen går ner och upp. Köpwarrantens pris ökar när den underliggande tillgången stiger i värde och säljwarrantens pris stiger när kursen på det underliggande instrumentet sjunker i värde. Warranter handlas precis som vanliga aktier hos en mäklare eller via en bank. Det är ett hävstångsinstrument där innehavaren har rätt att sälja eller köpa den underliggande tillgången på en förutbestämd lösendag och till ett bestämt pris. Deras löptid kan variera och ligga på allt från någon månad upp till fler år. Warranter gillas av investerare då de ger möjlighet till handel även för den som endast vill investera i en aktie eller annan tillgång med ett relativt begränsat kapital.

En högriskplacering med begränsad förlustrisk

Media har rapporterat om att intresset för warranter och hävstångsprodukter aldrig varit större i Sverige. Detta har resulterat i en handel som sätter rekord på Stockholmsbörsen. Kanske beror dessa placeringars popularitet på att de anses vara högriskplaceringar med begränsad förlustrisk? För att köpa en warrant behöver man ett mycket mindre kapital än vid köp av motsvarande aktie. En warrant kan till exempel kosta en tiondel av vad själva aktien kostar. Man kan aldrig förlora mer pengar än vad man satsat vid handel med den här typen av börsnoterade värdepapper. Warranter ger placeringen en maximal hävstång, varken köp- eller säljwarranter kan få ett negativt värde. Den här typen av hävstångsprodukt värdesätts för det mesta som en andel av en aktie, det kan till exempel gå tio warranter på en aktie, detta kallas för ”antal warranter per underliggande”. ”Break even” är ett uttryck som den som handlar med warranter bör vara bekant med. Det är detsamma som att gå jämnt upp. Warrantpris × Antalet warranter per aktie + Lösenpris är break even för en köpwarrant. Samma formel för en säljwarrant ser ut på följande vis: = Lösenpris – Warrantpris × Antalet warranter per aktie.

Risker med warranthandel

Fördelarna med warranthandel är bland annat att de kännetecknas av god likviditet och de ger möjligheter till hög avkastning på det kapital som investeraren valt att satsa. Precis som andra placeringar är det dock förenat med risker att handla med warranter. Investeraren kan vid vissa scenarion förlora hela det placerade kapitalet. Dels finns det en marknadsrisk, dvs att deras värde både kan stiga och falla under löptiden. När handeln sker i en annan valuta än SEK så kan valutakursförändringar påverka warrantens värde. Det kan även inträffa att marknaden drabbas av bristande likviditet, i detta fall så kan warranthandeln tillfälligt omöjliggöras. Experterna rekommenderar att du som är intresserad av den här typen av handel aldrig investerar hela ditt kapital i warranter. Riskerna är alldeles för stora för detta. Precis som att företagare har behov av kapital för att marknadsföra sig själva med uppskattade produkter från aktörer som foretagspresent.nu så behöver du som är en vanlig privat investerare tänka över vad du vill använda dina pengar till.

Olika typer av lån

Det kan finnas många anledningar till att man behöver låna pengar – kanske ska man flytta till en större bostad, köpa en ny bil eller renovera köket? Något som är viktigt att veta är dock att man ska ansöka om olika typer av lån beroende på vad pengarna ska användas till.

Om man ska köpa en ny bostad är det till exempel just ett bostadslån man behöver. Ett bostadsköp går vanligtvis till så att man först vänder sig till en eller flera banker för att ansöka om ett lånelöfte. Det innebär i princip att banken utifrån ens ekonomiska förutsättningar, som ens inkomst och tillgångar, ger ett löfte om att man får låna en viss summa pengar till att köpa bostad. Detta kan sedan användas som grund för ens budget när man letar hus eller lägenhet. I förhandlingen vid ansökan om lånelöfte diskuteras vanligtvis även lånets ränta, vilket är en viktig del av lånet för låntagarna, eftersom det kommer att påverka deras ekonomi under lång tid framöver. Många banker kan till exempel tänka sig att sänka räntan om låntagaren eller låntagarna är villiga att flytta över alla sina konton och sitt sparande till deras bank.

En annan typ av lån är ett privatlån, som också brukar kallas för blancolån. Ett privatlån skiljer sig från ett bostadslån framförallt genom att det inte har någon säkerhet. Vid ett bostadslån fungerar ju fastigheten som säkerhet för banken, men vid ett privatlån, som är avsett för konsumtion, finns ingen sådan säkerhet. Att ta ett privatlån är generellt sett en ekonomisk risk, eftersom räntan vanligtvis är betydligt högre än vid exempelvis bostadslån. Det beror dock självklart på vad man har tänkt köpa, och huruvida det är en klok investering eller inte. Oavsett vilket bör man dock alltid se till att låna pengar till så förmånliga villkor som möjligt, vilket är särskilt viktigt när man tar ett privatlån. Därför ska man se till att gå in på Enklare.se, där man kan jämföra olika bankers lånevillkor innan man bestämmer sig. På det sättet vet man att man lånar pengar till bästa möjliga villkor.

Arbeta på bank

Arbete på en bank är ett passande jobb för alla som är intresserade av ekonomi på ett eller annat sätt. Att arbeta på en bank är en form av serviceyrke, och därför är det också viktigt att man trivs med att träffa nya människor och att man har en vilja att hjälpa dem. Bankerna vill naturligtvis att deras kunder skall få bästa möjliga service så de fortsätter använda tjänsterna, och som anställd är det din uppgift att se till att kunderna får hjälp med det de behöver, både i stort och smått. Eftersom bankerna är beroende av att kunderna skall vara nöjda fokuserar många av de större bankerna också på att uppmuntra sina anställda på olika sätt, eftersom man presterar bättre om man trivs på jobbet. För att du skall passa för ett arbete på en bank behöver du vara engagerad, arbeta snabbt, vara lyhörd och effektiv. Har man de egenskaperna kan man nå långt inom branschen.

Vilka typer av jobb finns det?

Det finns många olika typer av tjänster att välja mellan om man vill arbeta på bank. Den personal som den vanliga kunden ser mest är kassapersonalen, alltså de som hjälper till med insättningar och uttag direkt över disk. Eftersom allt fler ärenden kan skötas på nätet har det förekommit neddragningar på bankjobb på många ställen. Däremot har det istället resulterat i nya tjänster. Numera finns det ofta rådgivningstjänster som sker över internet, och för att bankerna skall kunna erbjuda dessa till sina kunder behöver man anställa rådgivare. Som kundrådgivare kan man både få fysiska besök av sina kunder, men man kan också boka kundmöten på nätet. En rådgivare kan vara specialiserad på lån, försäkringar eller vanliga banktjänster. Ibland innefattar en tjänst arbetsuppgifter inom alla olika områden, men det är vanligt att exempelvis lånerådgivare endast arbetar med lån. Med tanke på att ett jobb på en bank oftast innefattar kundmöten på ett eller annat sätt blir det snabbt ett omväxlande och utmanande arbete, oavsett om man arbetar som kassapersonal, rådgivare eller något annat.

Vad krävs för att arbeta på bank?

För att vara behörig för en del bankjobb krävs det att du har studerat ekonomi på universitetsnivå. Det är naturligtvis att föredra att man har en hel examen, men det kan också räcka med enstaka kurser för att man skall bli aktuell för en tjänst. Vill du främst jobba med service över disk, som kassapersonal, är det inte alltid banken kräver att du har en utbildning. Att arbeta på bank ger en bra arbetserfarenhet, och det är många studenter som väljer att arbeta i branschen vid sidan av studierna. Oavsett om du vill ha jobba heltid eller deltid kan du hitta ditt bankjobb på netjobs.com. När man söker ett jobb på bank skall man se till att ha dokumenterat sin tidigare arbetslivserfarenhet, och att man kan uppge referenser om arbetsgivaren så önskar. En del banker kräver också att man lämnar in utdrag ur belastningsregistret så de kan säkerställa att man inte är dömd för ekonomisk brottslighet.

Lite om banker

Till banker verksamhet hör främst att bedriva inlåning och utlåning. Det finns olika typer av banker. En affärsbank är en bank som drivs i aktiebolagsform. Affärsbanken erbjuder många fler finansiella tjänster utöver in- och utlåning och fungerar som vilket annat stort företag som helst med kunder finns främst inom näringslivet. SEB, Nordea, Handelsbanken samt Swedbank är exempel på affärsbanker i Sverige. Affärsbankerna i Sverige företräds av branchorganisationen Svenska bankföreningen. En annan form av bank är föreningsbanker vilka är ekonomiska föreningar vars låntagare är medlemmar.

En centralbank är banken i ett land som ansvarar för penning- och valutapolitiken och ofta ensamrätt att ge ut sedlar. Riksbanken är Sveriges centralbank.

Världsbanken

Världsbanken är inte en vanlig bank utan ett av FN:s fackorgan. Världsbanken ger främst lån till utvecklingsländer som vill investera i något långsiktigt. Bankens kapital utgörs av dess medlemsländers bidrag. Hur mycket ett medlemsland bidrar med bestäms av landets storlek i världsekonomin och avgör också graden av inflytande i styret medlemslandet har. USA står för en stor del av Världsbankens kapital och har därmed stor röststyrka i Världsbankens styre.

Vardagsekonomi och skuldsättning

Vardagsekonomin går ut på att balansera utgifter mot inkomster. När utgifterna överstiger inkomsterna kallas det att man lever över sina tillgångar. Att leva över sina tillgångar är lättare hänt när man handlar på avbetalning eller beställer varor mot faktura istället för att betala hela summan vid köptillfället. Att handla mot avbetalning innebär ofta att man i slutändan betalat betydligt mer för produkten än dess ordinarie pris på grund av räntekostnader. Det är också lätt hänt att man lockas till att låna pengar till något man vill köpa innan man hunnit spara ihop till köpesumman. Nuförtiden finns det många kreditföretag som erbjuder snabba lån och oftast mot höga räntor.

I Sverige idag är hushållens skuldsättning  hög och stigande. Inte minst är det vanligt att ha höga bostadslån eftersom bostäder stigit i värde. Obalansen mellan bostadsmarknadens utbud och efterfrågan tillsammans med att det är relativt lätt att få lån kan alltså hushållens höga skuldsättning ses som en konsekvens av. Eftersom skuldsättningen fortsätter att stiga utgör den ett hot mot bland annat stabiliteten i makroekonomin.

Ekonomisk politik och Riksbanken

Den ekonomiska politiken är uppdelad i finanspolitik å ena sidan och penningpolitik å andra. Finanspolitik styr den totala efterfrågan i samhället på varor och tjänster genom den offentliga sektorns utgifter och inkomster. Det kan ske genom skatter, avgifter eller offentliga investeringar till exempel. Penningpolitik å andra sidan sköts av Sveriges centralbank Riksbanken och står för den politik som rör ett lands räntenivå, penningförsörjning och pengars värde.

Reporänta

Med hjälp av räntan påverkar Riksbanken inflationen i Sverige. Inflation innebär en ökning av den allmänna prisnivån. Det sker genom att kontrollera reporäntan som är den ränta som marknadsbankerna kan låna och placera till, vilket gör att reporäntan direkt kan påverka marknadsräntorna. Marknadsräntorna påverkar i sin tur den ekonomiska rullningen i samhället. Med låga marknadsräntor blir det lättare att ta lån och krediter och konsumtionen ökar. Detta leder till ökad efterfrågan och högre inflation. Låga räntor leder alltså till högre inflation och vice versa. Riksdagen har i lag bestämt att målet för Sveriges penningpolitik är att värna ett fast penningvärde. Detta mål har Riksbanken preciserat och bestämt att inflationen ska vara 2 procent vilket ger en säkerhetsmarginal för mätfel och utrymme för anpassning av nominella och reala växelkurser.

Marknadsekonomi och planekonomi

Ett ekonomiskt system

är ett nätverk av institutioner och regler inom en organisation som används för att samordna knappa resurser. Det finns i grunden främst två motsatta huvudtyper av ekonomiska system: planekonomi och marknadsekonomi. Medan planekonomi är ett totalt centraliserat system är det marknadsekonomiska systemet istället helt decentraliserat. Det innebär att i en planekonomi planerar och styr staten ekonomin medan det är marknaden i sig själv som sköter den biten i en marknadsekonomi.

Kapitalismen

Kapitalismen är en typ av marknadsekonomiskt system och är ett av de vanligaste systemen i det västerländska samhället. Ett kapitalistiskt system innebär att produktionsmedlen ägs privat och produktionen regleras av marknadskrafterna. Överskottet man får i vinster av produktionen läggs på att öka produktiviteten och på så vis expanderas ständigt vinsterna. Kapitalismen har genom tiderna kritiserats på grund av sin expansiva karaktär som i längden leder till överproduktion. Den mest inflytelserikaste kritikern av kapitalismen blev Karl Marx (1818-1883). Han menade att kapitalismen ledde till växande koncentration och monopol, kriser samt djupnande klassmotsättningar.

Många ekonomiska system är så kallade blandekonomier. I de nordeuropeiska länderna som Sverige råder ett blandekonomiskt system genom en stor offentlig sektor och en marknadsstyrning som också delvis styrs av skatter och lagar.