Att finansiera sina tandläkarbesök

Om man jämför med många andra länder har Sverige inte ett kanonbra försäkringssystem gällande specialisttandvård och tandvård i övrigt. Trots att Försäkringskassan hjälper till upp till vissa gränser, så måste gemene man punga ut med ganska rejäla summor själv. Har man dåliga tänder, är pensionär eller måste genomgå omfattan…

Handel med terminer

Enkelt uttryckt så är en termin ett bindande avtal mellan två parter, en köpare och en säljare. Vid terminshandel så handlar man med en underliggande vara som till exempel aktier, valutor och råvaror. Det rör sig om ett avtal om köp av egendom vid en framtida tidpunkt. Priset bestäms i samband med upprättandet av kontraktet. Betalning oc…

Allmänt om sparande

Det är alldeles för få personer i Sverige som har ett ordentligt sparande. I rådande ränteläge är det istället många som gör av med de pengar som blir över efter det att lån och andra fasta utgifter är betalda. Pengarna går helt enkelt åt till konsumtion. De som sparar av sin lön sparar oftast heller inte så långsiktigt, man kansk…

Handelshögskolan i Stockholm

Val av universitet och högskola är väldigt viktigt då arbetsgivare ofta lägger stor vikt vid utbildning. Många ser hellre att man gått en utbildning på en högst uppsatt skola i form av Handelshögskolan i Stockholm. Den utbildningen väger väldigt tungt gentemot andra utbildningar hos andra universitet. Handelshögskolan i Stockholm är e…